Het zijn van het wezen

Het blijft een naar gevoel als een ander wezen over mijn zijn schrijft. Alleen al de woorden die op een andere plek staan, maakt al dat de betekenis ervan wezenlijke verschillen inhoud.

Als ik spreek over mijn zijn, dan spreek ik over de totaliteit van mijn wezen. Als ik iemand anders hoor spreken of schrijven over mijn zijn, dan voelt het alsof er een fragment uit me weggehaald is en de totaliteit weg is.

Totaliteit betekent onder meer een geheel , iets wat compleet is of onverdeeld . Mijn beleven van totaliteit gaat verder. Het is een meta-begrip en daarmee ook een meta-begrijpen. Daarin zit ook het beleven van het begrip totaliteit al vervat.

Zo ook mijn zijn. Mijn zijn is mijn totaliteit. Een, vreemd genoeg misschien, dynamische cohesie tussen de verschillende lagen waaruit ‘ik’ en mijn leven zijn opgebouwd. Daarmee kan ik ook aangeven dat mijn zijn een wezenskenmerk is van wie ik ben (als persoon). Zonder mijn zijn is er geen ik. Maar zonder ik kan ik wel zijn.

Niet zo heel erg moeilijk te begrijpen als je bedenkt dat totaliteit niet hoeft te staan voor iets wat compleet, onverdeeld of volledig hoeft te zijn. Zo is de discrepantie tussen mijn feitelijk breinvermogen en mijn functioneringscapaciteit erg groot.

Ik kan bedenken, beredeneren en onderbouwen waarom ik een bepaald gedrag in een gegeven situatie kan en/of zou willen stellen, maar het daadwerkelijk stellen van dat eigenlijke gedrag blijft dan uit. Op dat moment beleef ik de verdeeldheid van de totaliteit van mijn zijn omdat deze ook niet compleet is.

En wat de ‘buitenwereld’ dan ziet is slechts een fragment van mijn zijn.

Advertisements
Tagged , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: